We are good by nature

Wierzymy, w dobro natury ludzkiej